^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


НОВО У ПОНУДИ!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

ЧАСОПИСА ФИНРАР ЗА 2018.

ПЛУС 2015., 2016. И 2017. ГОДИНА!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

Get Adobe Flash player

Пријава

fincredit.jpg

Kurs knjigovodstvaОбавјештавамо све заинтересовне кандидате да Финрар започиње са обуком на оспособљавању лица за књиговодствене послове. Циљ обуке је да кандидатима пружи неопходна техничка знања и вјештине из књиговодства која ће им омогућити да без посебне додатне обуке унутар предузећа могу започети са обављањем књиговодствених послова. Стечена знања полазницима ће омогућити да се укључе у рад на књиговодственим пословима било да је ријеч о малим, средњим или великим предузећима у било којој дјелатности, или пак у књиговодственим бироима. Обуку ће вршити инструктори са дугогодишњим искуством у едукацији и великим практичним искуством, што даје посебан квалитет настави. Настава ће трајати 50 часова, односно временски шест седмица. У току једне седмице предвиђено је одржавање 9 часова наставе, односно три пута седмично по три часа, како би кандидати могли систематски усвајати знања. За потребе овог курса креирана је посебна врста приручника у оквиру којег је обрађена и примјена књиговодственог програма јер је у програм укључен и практични дио рада на књиговодственом програму који се изводи у савремено опремљеним кабинетима. Након завршетка курса и положеног теста полазници добијају Увјерење о оспособљености за рад на књиговодственим пословима. Цијена курса са приручником износи 595,00КМ (у цијену је урачунат ПДВ), а плаћање је могуће извршити у 12 мјесечних рата.

Које су претходне квалификације потребне да бисте започели похађање овог курса?

Да бисте започели са похађањем овог курса неопходно је да приложите доказ о завршеном средњем, вишем или високом образовању.

Шта Вама као појединцу пружа овај курс?

Програм курса је креиран на концепту примјене Међународних рачуноводствених стандарда (МРС/МСФИ) у пракси, а исти представља изврсну основу за лакше и брже стицање сертификата Сертификованог рачуноводственог техничара или Сертификованог рачуновође, у накнадној фази. Овај курс кандидатима омогућава да спојем теорије и праксе на најбољи начин стекну неопходна знања и вјештине из области књиговодства те да:

  • лакше дођу до запослења, јер је све већа потражња за квалитетним књиговођама и рачуновођама, било да се ради о државним или приватним предузећима, државним институцијама, невладиним организацијама и слично;
  • прошире круг предузећа и институција као потенцијалних за заснивање радног односа;
  • створе основне претпоставке за започињање самосталног бизниса;
  • створе претпоставке за повећање личне зараде;
  • се даље усавршавају и отворе пут за стицање лиценце која им омогућује потписивање финансијских извјештаја и даљи напредак у професији.

 Овај курс може пружити драгоцјена знања и другим лицима која имају потребу да се дубље упознају са процедурама у књиговодству, што се посебно односи на лица која су укључена у управљачке структуре (чланови управних и надзорних одбора, одбора за ревизију, власници приватних радњи, малих и средњих предузећа, директори и сл.).