^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


НОВО У ПОНУДИ!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

ЧАСОПИСА ФИНРАР ЗА 2021.

ПЛУС 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. И 2020. ГОДИНА!

ДИГИТАЛНО ПАКЕТ ИЗДАЊЕ

Get Adobe Flash player

Пријава

Kurs knjigovodstvaОбавјештавамо све заинтересовне кандидате да Финрар врши обуку и оспособљавање лица за књиговодствене послове. Циљ обуке је да кандидатима пружи неопходна техничка знања и вјештине из књиговодства која ће им омогућити да без посебне додатне обуке унутар предузећа могу започети са обављањем књиговодствених послова. Стечена знања полазницима ће омогућити да се укључе у рад на књиговодственим пословима било да је ријеч о малим, средњим или великим предузећима у било којој дјелатности, или пак у књиговодственим бироима. Обуку врше инструктори са дугогодишњим искуством у едукацији и великим практичним искуством, што даје посебан квалитет настави. Настава траје најмање 50 часова, односно временски шест седмица. У току једне седмице предвиђено је одржавање 9 часова наставе, односно три пута седмично по три часа, како би кандидати могли систематски усвајати знања. За потребе овог курса креирана је посебна врста приручника у оквиру којег је обрађена и примјена књиговодственог програма јер је у програм укључен и практични дио рада на књиговодственом програму који се изводи у савремено опремљеним кабинетима. Након завршетка курса и положеног теста полазници добијају Увјерење о оспособљености за рад на књиговодственим пословима. Цијена курса са приручником износи 595,00КМ (у цијену је урачунат ПДВ), а плаћање је могуће извршити у 12 мјесечних рата.

Које су претходне квалификације потребне да бисте започели похађање овог курса?

Да бисте започели са похађањем овог курса неопходно је да приложите доказ о завршеном средњем, вишем или високом образовању.

Шта Вама као појединцу пружа овај курс?

Програм курса је креиран на концепту примјене Међународних рачуноводствених стандарда (МРС/МСФИ) у пракси, а исти представља изврсну основу за лакше и брже стицање сертификата Сертификованог рачуноводственог техничара или Сертификованог рачуновође, у накнадној фази. Овај курс кандидатима омогућава да спојем теорије и праксе на најбољи начин стекну неопходна знања и вјештине из области књиговодства те да:

  • лакше дођу до запослења, јер је све већа потражња за квалитетним књиговођама и рачуновођама, било да се ради о државним или приватним предузећима, државним институцијама, невладиним организацијама и слично;
  • прошире круг предузећа и институција као потенцијалних за заснивање радног односа;
  • створе основне претпоставке за започињање самосталног бизниса;
  • створе претпоставке за повећање личне зараде;
  • се даље усавршавају и отворе пут за стицање лиценце која им омогућује потписивање финансијских извјештаја и даљи напредак у професији.

 Овај курс може пружити драгоцјена знања и другим лицима која имају потребу да се дубље упознају са процедурама у књиговодству, што се посебно односи на лица која су укључена у управљачке структуре (чланови управних и надзорних одбора, одбора за ревизију, власници приватних радњи, малих и средњих предузећа, директори и сл.).